Pravna oseba Boris Jerman, DPO
Elektronski naslov   varstvo.podatkov@luka-kp.si
Telefon +386 (0)5 6656 100