Luka Koper, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Andrej Cah
Vodja prodaje
Borut Šemrl
Vodja področja trženja
Borut Čok
Vodja področja strateškega razvoja
Boštjan Brlek
Vodja področja operative
Aleš Markežič
Vodja področja financ in računovodstva
Janja Ceglar
Vodja pravnega področja
Marina Jelen
Vodja področja odnosov z javnostmi
Boris Peršuh
Vodja področja pristaniške varnosti
Pavel Škerlj
Vodja področja upravljanja in razvoja poslovnih procesov
Cvetka Tomc
Vodja področja notranje revizije
Boštjan Pavlič
Vodja področja varovanja zdravja in ekologije
Tea Vatovec
Vodja področja kontrolinga
Franka Cepak
Okoljski manager
Rok Štemberger
Odnosi z vlagatelji
Varovanje – nadzorni center