Luka Koper, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Andrej Cah
Svetovalec uprave za multimodalnost
Branko Vodopija
Svetovalec uprave
Roberto Levanič
Vodja področja investicij
Mitja Dujc
Vodja področja komerciale
Žiga Fišer
Vodja področja strateškega razvoja
Boštjan Brlek
Vodja področja operative
Aleš Markežič
Vodja področja financ in računovodstva
Vesna Završnik
Vodja kadrovskega področja
Sandra Kašca
Vodja pravnega področja
Sebastjan Šik
Vodja področja odnosov z javnostmi
Mitja Korva
Vodja področja nabave in vzdrževanja
Boris Kankaraš
Vodja področja pristaniške varnosti
Rok Grdina
Vodja področja upravljanja in razvoja poslovnih procesov
Cvetka Tomc
Vodja področja notranje revizije
Boštjan Pavlič
Vodja področja varovanja zdravja in ekologije
Tea Vatovec
Vodja področja kontrolinga
Franka Cepak
Okoljski manager
Rok Štemberger
Odnosi z vlagatelji
Andreja Ličen-Čok
Delniška knjiga
Varovanje – nadzorni center
Koordinacija operative – vodje izmen