Družba Luka Koper, d. d. je kljub oteženim razmeram v letu 2022 dosegla odlične rezultate, predvsem na račun povečanega pretovora, večjega obsega opravljenih storitev ter višjih prihodkov iz naslova skladiščnin.  Rast prometa smo zabeležili na vseh blagovnih skupinah, skupni ladijski pretovor je dosegel 23,2 milijona ton blaga, kar je za 2,4 milijona ton oziroma 12 odstotkov več kot v letu 2021.

Na kontejnerskem terminalu smo s pretovorom 1.017.798 TEU dosegli nov rekord in hkrati presegli magično mejo milijon pretovorjenih kontejnerskih enot v enem samem letu. Odlično smo poslovali tudi na terminalu za avtomobile, kjer smo v primerjavi z letom 2021 dosegli 22 odstotno rast in s pretovorom skupno 801.036 vozil dosegli tudi nov rekord terminala.

Najbolj občutno rast, 39 odstotkov, smo sicer dosegli na terminalu tekočih tovorov, kjer smo skupno pretovorili 4,6 milijona ton blaga. Povečanje smo zabeležili na vseh segmentih tekočih tovorov, predvsem naftnih derivatov, v primerjavi z letom 2021 je bilo nekaj več tudi letalskega goriva. 16 odstotkov več pretovora smo z 1,3 milijona tonami blaga opravili na terminalu za generalne tovore, več je bilo predvsem jeklenih izdelkov in kavčuka, nekoliko manj pa izvoza lesa, ki se v zadnjem obdobju pogosteje pretovarja v kontejnerjih. Dobro smo poslovali tudi na terminalu za sipke in razsute tovore, kjer smo v letu 2022 pretovorili 6,2 milijona ton blaga, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2021. Povečanje smo zabeležili zlasti na račun soli za posipanje cest, aluminijeve rude in premoga.

Luka Koper, d. d. je v letu 2022  po preliminarnih in nerevidiranih podatkih ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 309,4 milijona evrov, kar je za 84,4 milijona evrov oziroma 38 odstotkov več kot v letu 2021.

Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d.d. jan – dec 2022 jan – dec 2021 Indeks 22/21
(v mio EUR) *309,4 225,0 138

*preliminarni in nerevidirani podatki

 

Ladijski pretovor (v ton) jan – dec 2022 jan – dec 2021 Indeks 22/21
Generalni tovori 1.311.122 1.126.786 116
Kontejnerji 9.659.121 9.703.415 100
Avtomobili 1.394.106 1.094.326 127
Tekoči tovori 4.644.337 3.331.065 139
Sipki in razsuti tovori 6.239.783 5.565.585 112
Skupaj 23.248.468 20.821.177 112

 

Ladijski pretovor (v kosih) jan – dec 2022 jan – dec 2021 Indeks 22/21
Kontejnerji (TEU) 1.017.798 997.576 102
Avtomobili (kos) 801.036 656.477 122