Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka
11.01.2021 Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2020
Tiho obdobje med 21.01.2021  19.02.2021
19.02.2021 Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2020
Tiho obdobje med 24.03.2021  23.04.2021
23.04.2021
  • Objava Letnega poročila in Trajnostnega poročila 2020
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Tiho obdobje med 29.04.2021  28.05.2021
28.05.2021 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2021
JUNIJ Seja skupščine delničarjev
Tiho obdobje med 28.07.2021  27.08.2021
27.08.2021 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2021
26.08.2021 Dan upravičenosti do dividende
27.08.2021 Izplačilo dividende
Tiho obdobje med 27.10.2021  26.11.2021
26.11.2021 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2021
17.12.2021 Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2022 ter ocene poslovanja za leto 2021