#

Delničar

Št. delnic

Delež

1

Republika Slovenija

7.140.000

51,00 %

2

Slovenski državni holding d.d.

1.557.857

11,13 %

3

Kapitalska družba, d.d.

696.579

4,98 %

4

Mestna občina Koper

439.159

3,14 %

5

Citibank N.A.

301.274

2,15 %

6

OTP Bank

161.291

1,15 %

7

Zagrebačka banka d. d. – fiduciarni račun

153.167

1,09 %

8

Hrvatska poštanska banka, d. d.

150.232

1,07 %

9

Raiffeisen Bank International AG

141.119

1,01 %

10

NLB Skladi – Slovenija mešani

115.333

0,82 %

 

Skupaj 10 največjih delničarjev

10.856.283

77,55 %

 

Skupno delnic

14.000.000

100,00 %