Zapri iskalnik

Storitve in terminali

Terminali so tehnično in organizacijsko zaokrožene enote za delo s posameznimi tovori. Glede na poslovno in tehnološko povezanost so vključeni v pet profitnih centrov (PC)

Stanje in delo na terminalih

Preverite morebitne posebnosti na posameznih terminalih

Vhodi v pristanišče

Imenik pristaniške skupnosti

Seznam vseh logistov in inštitucij ter ostalih podjetij, ki delujejo v koprskem pristanišču

Port & terminal information books

Priročniki, ki služijo kot pomoč ladijskim agentom in ladjam ob prihodu v pristanišče

Skladno z

  • Direktivo 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora (UL L št. 13, z dne 16. 1. 2002, str. 9), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324, z dne 29. 11. 2002, str. 53) varnost ladij za prevoz razsutega tovora, ki pristajajo v terminalih pristanišč zaradi nakladanja ali razkladanja razsutega tovora;
  • Pravilnikom o varnem razkladanju ladij za prevoz razsutega tovora (Ur.l.RS št. 58/06);
  • Navodili Uprave RS za pomorstvo za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora v skladu za Direktivo 2001/96/ES;
  • Kodeksom za razsute tovore v razsutem stanju (IMSBC CODE);
  • Kodeksom o postopkih za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora ; Priloga k Resoluciji Skupščine IMO A.862(20) z dne 27. novembra 1997, kot je veljala 4. decembra 2001 (BLU CODE);
  • Kodeksom za varen prevoz žitaric v razsutem stanju (Priloga k Resoluciji Skupščine IMO MSC.23(59) z dne 23 maj 1991 (GRAIN CODE)
  • in dobro prakso na področju varnega dela v pristaniščih

na tem mestu objavljamo informacije o pristanišču in terminalih, ki služijo kot pomoč ladijskim agentom in ladjam ob prihodu v pristanišče.