1. VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE mora biti v celoti in čitljivo izpolnjena. Za izdajo novih in podaljšanje dovolilnic s fotografijo, na vlogo napišite PRIIMEK in IME osebe, DATUM rojstva, VRSTO in ŠTEVILKO os. dokumenta, KRAJ izdaje, DRŽAVLJANSTVO ter vrsto in  trajanje zaposlitve. Priimke obvezno razporedite po abecednem redu.
  K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila kot na primer:   dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz kazenske evidence, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodba o sodelovanju…
 1. FOTOGRAFIJA – K vlogi za izdajo dovolilnice mora prosilec priložiti fotografijo v digitalni obliki, ki kaže njegovo pravo podobo in ne sme biti grafično obdelana (tako kot za osebne dokumente). Fotografija mora biti barvna (doprsna z belim ozadjem). Fotografijo je mogoče posredovati v obliki – formata .JPG ali pa se osebo fotografira v prostorih Centra za upravljanje z dovolilnicami.
 2. VOZILA – vpišite PRIIMEK in IME voznika (oz. navedite, da gre za službeno vozilo), REGISTRSKO številko, ZNAMKO, TIP in BARVO vozila.
 3. Vloge morajo biti izpolnjene RAČUNALNIŠKO, POTRJENE in PODPISANE ter poslane pravočasno, oziroma najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim datumom izdaje.  Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.
 4. Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor tega nimate urejenega se obrnite na Področje varovanja zdravja in ekologije.
 5. Preden pošljete izpolnjeno vlogo morate pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodelujete (lahko pošljete po elektronski pošti). To potrditev priložite k vlogi za izdajo dovolilnice.
 6. Dovolilnice za obiskovalce, voznike tovornih vozil – enkratna ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne v Center za upravljanje z dovolilnicami.
 7. Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo!
 8. Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji
 9. Nepopolnih prošenj ne bomo upoštevati! 
 10. Poslovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami: od ponedeljka do petka: 6.00 do 21.00 ure. Kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100.