Vse prijave bo pooblaščenka za korporativno integriteto Skupine Luka Koper vsebinsko skrbno proučila.

Če želite ostati anonimni, vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov .

V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi.

Prijavo lahko podate preko spodnjega spletnega obrazca, običajnega tiskanega obrazca pri čemer oddate prijavo po navadni pošti na naslov sedeža družbeali pa prijavo podate na poštni naslov integriteta@luka-kp.si.

Prijavo z dokumentacijo pošljete po pošti na naslov:

Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

s pripisom “za pooblaščenca za korporativno integriteto"

Obrazec za prijavo nepravilnosti

  • a) Opis spornega ravnanja

    V pomoč pri opisu naj vam bodo sledeča vprašanja:
  • Ste za to ravnanje slišali, osebno, videli, ipd:
  • Kaj se je zgodilo, na kakšen način, v kakšnih okoliščinah:
  • Če razpolagate z osebnimi podatki prič jih prosim navedite:
  • (če prijava ni anonimna)
  • (če prijava ni anonimna)
  • b) Kršiteljevi osebni podatki

  • c) Prijaviteljevi osebni podatki